GANESHAGANESA

Reikikurssit

 

 

Tiibetin Buddhalaisuus tänään

Ohm mani padme hung

 

REIKI SIUNAUS

Älä tänään, ole vihainen - Älä tänään, murehdi - Tänään, ole kiitollinen
Tänään, työstä henkisesti itseäsi (Meditaatio joka päivä)
Tänään, ole ystävällinen kaikille ihmisillä ja jokainen olennolla - REIKI SIUNAUS
Meiji Keisari runoa - osa Mikao Usui Kesikirjasta - Usui Hikkei
Johdanto buddhalaisuuteen

What is the origin Reiki Energy? From Attila view point

Rei Ki ei tullut Tiibetistä

 

Johdanto buddhalaisuuteen  2550 vuotta sitten historiallisella Buddhalla oli ainutlaatuiset mahdollisuudet välittää opetuksiaan eteenpäin. Korkeasti kehittyneen kulttuurin kasvattina häntä ympäröivät äärimmäisen lahjakkaat ihmiset. Valaistumisensa jälkeen Buddha opetti mielen todellisen luonnon oivaltamisen menetelmiään kokonaiset 45 vuotta, mikä selittää sen, että nämä opetukset, nimeltään Dharma, ovat niin laajamittaiset.

Kanjur, Buddhan (Oikeasti Buda the Scythian, szkíta, szittya,  Attila the Hun antoi Scythian pää kaupunki nimi kunniaksi Buda + Pest, Habsburgit epäkunnioittivat ja muuttivat: Budapest! Paha aikana viimeinen 2000 aikassa poistettu tieto se Hun Valo Temppeli opetuksista Buda-sta ja Jeesus oikea koulitusta! ) omat sanat, koostuu 108 teoksesta sisältäen 84 000 hyödyllistä opetusta. Näiden myöhemmät selitykset, Tenjur, käsittävät 254 yhtä paksua kirjaa. Tämän valossa on helppo ymmärtää Buddhan arvio hänen omasta elämästään: "Voin kuolla onnellisena. En ole pitänyt ainoatakaan opetusta suljetussa kädessä. Kaiken, mistä voi olla teille hyötyä, olen jo antanut." Buddhan viimeisin lausunto erottaa buddhalaisuuden siitä, mitä muutoin kutsutaan uskonnoksi: "Älkää siis uskoko sanojani sen vuoksi, että Buddha on niin sanonut, vaan tutkikaa ne tarkkaan. Olkaa itse valo itsellenne." Scythian totus sanalasku mikä on aina sama kun unkarilainen lapsi tarina loppu! And Who do not believe,please find out your self the True!

Tällaiset lausunnot osoittavat buddhalaisuuden käytännöllisen lähestymistavan, joka on tarkoitettu todellista elämää varten. Kun ihmiset kysyivät Buddhalta, miksi ja mitä hän opetti, vastaus kuului: "Opetan, koska teidän laillanne kaikki elävät olennot etsivät onnea ja haluavat välttää kärsimyksen. Opetan asioista niin kuin ne ovat."

Siis, mitä buddhalaisuus on? Buddha itse on kuvannut sitä parhaiten. Niiden 1500 vuoden aikana, jolloin opetukset olivat olemassa Intiassa, niitä kutsuttiin Dharmaksi, ja viimeiset 1000 vuotta Tiibetissä ne ovat olleet Chö. Molemmat tarkoittavat "Asiat niin kuin ne ovat".

Asioiden ymmärtäminen "Niin kuin ne ovat" on avain onnellisuuteen. Buddha itse on opettaja, esimerkki, suojelija ja ystävä. Hänen avullaan elävät olennot voivat välttää kärsimyksen ja astua lisääntyvän onnellisuuden tilaan vapauttaen ja auttaen myös muita valaistumiseen.

 

Kuka on Buddha?        Historiallinen Buddha syntyi n. 570 eKr. Pohjois-Intiassa. Nuorena hän vietti kuusi vuotta etsien ja meditoiden, kunnes oivalsi mielen todellisen luonnon tullen näin Buddhaksi - "Heränneeksi". Hänen opetuksensa, jotka muuttavat ihmiset pelottomiksi, iloisiksi ja ystävällisiksi, ovat useiden Itä-Aasian maiden pääuskontona.

70-luvun alkupuolelta lähtien buddhalaisuuden syvälliset näkemykset ja sen metodien suuri määrä ovat kiehtoneet yhä suurempaa joukkoa ihmisiä myös länsimaisissa kulttuureissa. Buddhan on katsottu olevan mielen luontaisen potentiaalin ajaton peili.

Vaikka Scythian King Buddha ja Partus Prince Jeesus ovat parantaneet ihmisiä, heidän jäljiltään ei ole jäänyt historiaan toimivaa hoitolinjaa.

Mitä buddhalaisuus on ?        Buddha antoi menetelmät täydellisen valaistumisen saavuttamiseksi. Hän osoitti selvästi, mitkä opetukset liittyivät absoluuttiseen ja mitkä suhteelliseen totuuteen. Buddha näytti oppilailleen käytännöllisellä ja ymmärrettävällä tavalla, miten elämän kaikkia kokemuksia voidaan käyttää askeleina kohti valaistumista tarjoten menetelmiä, jotka johtavat syvään ja pysyvään onnellisuuteen.

Hän rohkaisi oppilaitaan epäilyyn kehottaen heitä perusteellisesti itse tutkimaan, olivatko hänen oppinsa dogmaattisia vai todella vapauttavia. Buddhalaiset meditaatiomenetelmät voivat saada aikaan voimakkaan sisäisen muutoksen, jonka avulla kokemukset voidaan sisällyttää suoraan elämämme rikastuttamiseen. Nämä taitavat metodit mahdollistavat sen, että meditaation avulla saavutetut tietoisuuden tasot jäävät pysyviksi, eivätkä koskaan enää katoa. Ylin opetus, joka tunnetaan nimellä Chag Chen tai Dzogchen, Mahamudra tai Maha Ati mahdollistaa avautumisemme täydellistä ykseyden kokemusta kohti, jossa subjekti, objekti ja teko ovat yhtä.

Mitä karma on ?        Karma tarkoittaa syytä ja seurausta, ei kohtaloa. Oivallettuamme, että jokainen meistä on itse vastuussa omasta elämästään pystymme tietoisesti saamaan aikaan positiivisia mielikuvia, jotka tuottavat onnea samalla kun tulevaisuuden kärsimykset voidaan välttää. Mielen positiivisia tiloja voidaan jatkuvasti vahvistaa Diamond Wayn, "Timanttipolun" metodien avulla, kun taas kypsymistään odottavat negatiiviset mielikuvat voidaan muuttaa viisaudeksi.

Mitä meditaatio on ?        Buddhalaisuudessa meditaatio tarkoittaa "Pysyttelemistä vaivattomasti siinä, mitä on". Tämä tila voidaan saada esiin mielen rauhoittamisen ja keskittämisen avulla kun myötätunto ja viisaus on saavutettu tai työskentelemällä ruumiimme energiakanavilla ja meditoimalla Buddhien valomuodoilla.

Kaikkein tehokkain menetelmä, mikäli siihen on mahdollisuus, on jatkuva samaistuminen omaan buddhaluontoon ja kokemus siitä että on jatkuvasti Puhtaassa Maassa (engl. Pure Land). Diamond Way opettaa kumpaakin näistä metodeista. Kun yhteys näkijän, näkemisen kohteen ja näkemistapahtuman välillä on rikkoutumaton meditaatioissa ja niiden välillä, on päämäärä, Mahamudra saavutettu.

Mitä ovat vapautuminen ja valaistuminen ?        Prosessissa jossa vapautuminen saavutetaan, ihminen oivaltaa, että ruumis, ajatukset ja tunteet ovat jatkuvassa muutoksen ja epävakauden tilassa. Tämän vuoksi perustaa todellisesti olemassa olevalle minä-lle tai "itselle" ei ole olemassa. Ihminen ei enään tunne itseään kohteeksi, joka ottaa kärsimyksensä henkilökohtaisesti. Kun ihminen ajattelee "Kärsimystä on" sen sijaan, että ajattelisi "Minä kärsin", hänestä tulee haavoittumaton ja vapaa.

Valaistuminen on järjestyksessä toinen ja lopullinen askel. Valaistumisessa mielen peruskirkkaus säteilee jokaisen kokemuksen läpi. Menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus, "Tässä" tai "Tuolla" ovat kaikki mielen ajattoman rikkauden ilmentymiä. Valaistumisessa mieli ilmaisee luonnonmukaisella tavalla pelottomuutta, iloa ja myötätuntoa pysytellen vaivattomasti ja spontaanisti kaikessa siinä, mikä tapahtuu.

Mitä eroja buddhalaisissa koulukunnissa on ?        Buddha opetti hyödyttääkseen kolmenlaisia ihmisiä. Ne, jotka halusivat välttää kärsimisen, saivat ohjeet syystä ja seurauksesta eli Theravadan tai "Pienen tien". Ne, jotka halusivat tehdä enemmän toisten hyväksi saivat Mahayanan eli "Suuren tien", opetuksia viisaudesta ja myötätunnosta. Ihmisille, jotka luottivat vahvasti omaan Buddha-luontoonsa Buddha opetti Vajrayanaa eli Timanttipolkua (engl. Diamond Way).

Tässä hän manifestoitui energia- tai valomuotoina tai siirsi valaistuneen näkemyksensä tietoisuudenvirtana. Tällä korkeimmalla tasolla päämääränä on mielen täydellinen kehittyminen, Mahamudran spontaani vaivattomuus. Tämän korkeimman näkemyksen perusta, tie ja päämäärä välitetään eri nimien alla Tiibetin kolmessa vanhassa buddhalaisessa traditiossa; Nyingma, Sakya ja Kagyu -koulut.

Máté Imre riport Yotengrit Duna TVMáté Imre: Tiibetiläinen Bön (Bün) Loikkaa: valikkoon, hakuun Bön - elämänpyörän osa Nimitys Bön, Bün tai Bon viittaa usein Tiibetin alkuperäiseen uskontoon, jonka historiasta löytyy sekä šamanistisia että buddhalaisia elementtejä. Attila mukaan Bön voi terminä kuitenkin viitata useaankin eri Hun: buddhalaisuutta edeltävään uskontoon, joka muutettiin 1000-luvuilla syntyneeseen yungdrung böniin (yotengrit bün), perinteeseen, joka on jatkunut katkeamattomana ja elää edelleen ollen edustettuna myös länsimaissa. länsimaissa termiä käytetään myös toisinaan kuvaamaan tiibetiläisessä kansanperinteessä eläviä uskomuksia, vaikka tiibetiläiset eivät itse välttämättä käytä termiä tähän tarkoitukseen Bönillä. Alun perin Bönin nimi oli Bün, mutta buddhalaisuuden saavuttua Bün merkitys muuttui tarkoittamaan Dharmaa ja vanhan uskonnon nimeksi vakiintui. Unkari sana Bün taas musta katollinen ajalla, kun oli rikos Bün uskonto, sana muutettu Synti sanaksi. Sama kun nainen tuli raskaaksi, niin: Bünbe esett sana alkuperäinen unkarissa tarkoitti johdettu siunattu tasolla (raskas), nykyä unkarissa tarkoitti nainen kaatunet tasolla (raskas)! Niin alkuperäin bün sana tuli paha!

Ensimmäinen Kieli unkari? Kuka taita unkari kieli vanha tasot kuitenkin heti huoma se matemaattinen vika, kun se on matemaattinen ykkös kieli! Moni valaistuneet ihmiset myös sanovat jumala tai ensi kieliksi! Yksi jumala uskonto oli niin pyhä unkari kielille, että unkarissa joo ääni on ensimmäinen luomisen aika reflektiossa syntyvä joo (yo sana yotengrit, Jó Tenger: hyvä meri) resonanssia oli pyhä sana. J merkki siksi annettu unkariksi 2 merkki: J ja Ly. Pyhä alku, Jumala, Universumi keskus Reikä nimi on yo, tai jó isten (hyvä jumala) tai Lyuk (reikä). Lyuk sana on niin pyhä, kun avaat unkari suomi sanakirja Ly merkillä alkava sana vain yksi LYUK. Toki lyuk sanasta oleva pari muoto on siinä esim. lyukas reikäinen ect. Tai vielä yksi ei oikeasti kirjoitettu Lány = nainen sanotan vanha sanalla Lyány suomeksi jaan. Mikä unkarissa aina oli pyhä nainen arvo tai neitisi, eli se nainen kuka valmis luomaan tai synnyttä (luo) lapsi.

Víllás Béla spiritual teacherNa en vitsi enemmän vaiva sinut, unkari on täynnä sana logiikalla, siksi kuuluisa juutalaisetkin käytävät sitä. Víllás Béla unkarilainen saaman kertoo, hänet yllätti, kun oli Israelissa ja monta kuuluissa juutalainen perheessä oli traditio, että ensi kieli mitä lapsille opetetaan on unkari ei englanti. Selitys oli se on logiikka ja universumi kieli! Taas mitä juutalaiset tietävät taas paremmin kun muut! Harvoin muu kansaa painostaa unkari kieli opetusta. Kun asui Suomessa täälläkin ei oli ruuhka suomalaisista kuka haluat opiskele unkari!  hymy

Bön lähde? Kerrotaan, että kun tunnettu tantrikko Milarepa saapui käännyttämään Tiibetiä buddhalaisuuteen, paikallinen šamaani haastoi hänet kilpailuun siitä, kuka pääsee ensin erään hyvin korkean (ja kenties pyhän) vuoren laelle. Šamaani lähti lentämään vuoren huippua kohti ja oli jo lähellä huippua, kun munkki hyppäsi yhdellä loikalla vuorelle. Munkki ei kuitenkaan ajanut šamaania pois, vaan salli hänen jäädä pienemmälle vuorelle. Tämä kertomus selittää buddhalaisuuden suhteita Böniin ja molempien vaikutusta Tiibetiin.

Bön (Bün) alkuperä on unkarilainen Yotengrit Shamanismi. Unkari Bün tai nykysanalla Révülés sana ennen tarkoitti: englantiksi trance, suomeksi transsi. Kuuluisa Yotengrit unkarilainen shamaani Imre Máté puhu siite, että hän keskusteli vanhoja Tiibeiti Lama kansa ja hän kerro Bön tiibetilaiset oppivat englantiksi ancher people, jousimies kansasta. Hymy viitaa unkarilaisilla tai vanha nimi Shythian-it, niin Buddhakin oli Schytian. Mathias (Mátyás király) kuningas 1500 luvilla paavista oleva kirjassa vieläkin unkari kuningas nimitys mene näin: Teidän Suuri Scythian Kuningas Mathias! 

Timanttipolku -buddhalaisuus lännessä        Länsimaissa toimii lukuisia eri opetuslinjojen buddhalaisia keskuksia, mutta tämä kotisivu liittyy niihin Karma Kagyu -opetuslinjan 230 maallikkokeskukseen, jotka Lama Ole Nydahl on perustanut. Niiden hengellinen johtaja on 17. Karmapa, Thaye Dorje, joka asuu tällä hetkellä New Delhissä, Intiassa. Näiden ryhmien rakenne on demokraattinen, ja ne toimivat palkattoman vapaaehtoistyön, idealismin ja ystävyyden pohjalta. Ryhmien jäsenet jakavat vastuun meditaatioiden ohjauksesta, vastaavat kysymyksiin ja antavat opetusta. Lama Ole on tähän mennessä kouluttanut noin 30 oppilastaan, jotka nyt matkustavat ja opettavat useissa maissa.

Lama Lopon Tcechu RimpocheKarma Kagy -koulu tarjoaa käytännöllisiä opetuksia, jotka ovat sovellettavissa jokapäiväiseen elämään. Se tarjoaa runsaasti metodeja maallikoille ja joogeille mielen luontaisen rikkauden ja kirkkauden kehittämiseksi sekä meditaation avulla että päivittäisissä toiminnoissa. Itse vapauttavan Mahamudran kattoa tukee kolme pylvästä: Todennettavissa olevat ei-dogmaattiset opetukset, meditaatio ja keinot säilyttää saavutetut tietoisuuden tasot.

Timanttipolku avaa nykyajan maailmalle mitä taitavimmat Buddhan metodit. Se auttaa meitä löytämään ja kehittämään sisäistä rikkauttamme kaikkien olentojen, samoin kuin oman itsemme hyväksi.

Karma Kagyu -opetuslinja

Karma Kagyu on yksi Tiibetin tärkeimmistä buddhalaisista kouluista. Suoran suullisen välittämisen linjana se pitää meditaatiota erityisen suuressa arvossa ja kykenee pätevän opettajan kanssa tapahtuvan vuorovaikutuksen kautta saamaan aikaan täydellisen ja suoran kokemuksen mielen luonnosta. Historiallinen Buddha Shakyamuni opetti Karma Kagyu -metodeja lähimmille oppilailleen.

Myöhemmin näitä opetuksia välittivät eteenpäin Intian Mahasiddhat: Padmasambhava, Tilopa, Naropa ja Maitripa sekä kuuluisat Tiibetin joogit Marpa ja Milarepa. Kahdennellatoista vuosisadalla munkki Gampopa antoi opetukset ensimmäiselle Gyalwa Karmapalle, jonka peräkkäiset inkarnaatiot ovat pitäneet opetukset voimakkaina ja sykkivinä läpi vuosisatojen. Tänä päiväna suuret tiibetiläiset ja bhutanilaiset opettajat (Lamat) kuten Kunzig Sharmapa ja Lopon Tsechu Rinpoche ( kuvassa ) välittävät tätä katkeamatonta traditiota vieraillessaan Karma Kagyu -keskuksissa ympäri maailmaa.

17. KARMAPA  Thaye Dorje

 

Karmapat     Gyalwa Karmapat ovat ainutlaatuisia suurten Tiibetin Lamojen keskuudessa, koska he ovat saavuttaneet täyden valaistumisen vuosisatoja sitten. Aikaisemman inkarnaationsa aikana Karmapa oli historiallisen Buddhan rinnalla suurena Bodhisattvana nimeltään Chenrezig tai "Rakastavat Silmät" (sanskr. Avalokitesvara).

Karmapa vietti useita elämänaikoja joogina Intiassa. Vuodesta 1110 nykypäivään nän on ottanut peräkkäisiä tietoisia jälleensyntymiä Karmapana, Mustan Hatun Lamana. Hän oli Tiibetin ensimmäinen tunnistettu jälleensyntynyt Lama. Vuonna 1956, kiinalaisten hävittäessä Tiibetiä, 16. Karmapan Rangjung Rigpe Dorjen onnistui lähteä maasta oppilaidensa ja linjan arvokkaimpien pyhäinjäännösten kanssa varmistaen täten linjan säilymisen. Yhä kasvavan länsimaisen oppilasjoukon avulla täysi tietämys mielen todellisesta luonnosta on saavuttanut modernin maailman. Talvella 1994 Kunzig Shamar Rinpochen tunnistama 10 -vuotias 17. Karmapa, Thaye Dorje (kuvassa) , pakeni miehitetystä Tiibetistä vapauteen Intiaan, missä hänet on esitelty maailmalle.Hannah Nydahl ja Lama Ole Nydahl

Lama Ole Nydahl        Lama Ole Nydahl ja hänen vaimonsa Hannah olivat 16. Gyalwa Karmapan ensimmäiset länsimaiset oppilaat. Hän tunnisti heidät linjan suojelijoiksi ja pyysi heitä työskentelemään kanssaan. Vuodesta 1972, kolmen vuoden koulutuksen jälkeen Himalajalla, Lama Ole on antanut Diamond Wayn, Timanttipolun, opetuksia lähes joka päivä eri kaupungissa, ympäri maailmaa. Hän on aina oppilaidensa käytettävissä ja hänen spontaani ilonsa sekä piittaamattomuutensa "Pyhistä lehmistä" on esimerkki vapautumisesta, jonka jokainen voi saavuttaa Mahamudran pelottomuuden kautta.

Hänen kirjansa "The Way Things Are" on nyt saatavissa kirjakaupoista (Kustantaja Blue Dolphin Publishing).

Yhteystiedot        On monia tapoja ottaa yhteyttä Timanttipolku - buddhalaisuuteen. Keskuksemme tarjoavat opetusta ja meditaatioita, jotka on myös esitelty Diamond Way Buddhism -kotisivuilla.

 

 

Muuta Tiibetin opettajat Suomessa:

Dzogchen Ranyak Dza Patrul Rinpoche opettaa

 Reikikurssit             reiki    

         

Maailmanloppu Raamatussa Matteuksen Raamattu ja Reiki

Usui Reiki Hand Positions in body

Once Upon a Time,
One Time was, one Time was not
And Who do not believe,
please find out your self the True!
 
 A multipage website!
Note: This Web Site Stand Up for gendering together Magyar Ancient Teaching.
 
Ancient Magyar Light - One God believe: Because everything coming from the One when the One self reflecting her self in the Time and create with this one or unlimited dimensions. And now you can see God! It is everything is God, for example your monitor what you looking right now. And yes of course you are too! So that right he has a knowledge from everything. And now some one think that not can be, not have some big mind et all. And think again because God has a good humour also.  Sometime prizing you unexpected way. Must remember before God everybody standby energy naked without lie, and yes spiritually every heart will measured.
 

 

 

 

 

 

Helsinki - Finland